IMG_9950

Landschapsbank.nl

 

Landschapsbank adviseert in de mogelijkheden om ruimtelijke kwaliteit met elkaar uit te wisselen. Kortom het bij elkaar brengen van vraag en aanbod.

Het buitengebied van ons land staat onder druk! Meer en meer functies dienen gecombineerd te worden en vragen daardoor om een steeds meer dynamische toenadering van onder andere het landschap. De agrariër is al lang niet meer de enige speler in het buitengebied, ook recreatie, toerisme en wonen leggen steeds meer druk op het buitengebied.

Daarnaast staat de agrariër onder druk door onder andere de regel- en wetgeving, vinden minder bedrijfsovernames plaats, ontbreekt het areaal om verder te kunnen boeren of kan men financieel de zaak niet uitbreiden.

Het aan het buitengebied verbonden agrarische (cultuur) landschap heeft voor iedere gebruiker een andere functie. In de landbouw zijn met name relicten van het kleinschalige een enorme sta-in-de-weg om te kunnen ontwikkelen en te voldoen aan de vraag van grotere machines. Verschalen is wenselijk en vaak noodzakelijk.

De toeristische en recreatieve sector wensen echter liever de kenmerken van het voormalige cultuurlandschap. Zij hebben baat bij de versterking van het landschap.

Kunnen we in veel gevallen de belangen niet met elkaar verbinden?

Landschapsbank.nl brengt vraag en aanbod in beeld om kansen te creëren in het buitengebied voor alle doelgroepen.